Elektronska verzija građe iz dijalektologije u okviru projekta Bosanskohercegovački dijalekatski kompleks

Vrijeme trajanja

Projekat je započeo 2012. godine, a planira se završiti 2022. godine.

Metode izrade

Unošenje teksta građe terenskog istraživanja s kartica u računar te istovremena ekscerpcija i klasifikacija.

Ishodi i ciljevi projekta

Unošenje, ekscerpiranje i klasifikacija građe u računar kako bi se stvorila baza podataka, koja će se koristiti za izradu više pojedinačnih studija o bosanskohercegovačkim govorima te u konačnici izradio atlas bosanskohercegovačkog dijalekatskog kompleksa.

Obrazloženje projekta

Projekt je dio velikog projekta Atlas bh. dijalekatskog kompleksa. Projekat je započet još 1974. godine i odvija se u više faza i više naučnih projekata, od kojih su neki završeni do rata 1992, ali zbog nedostatka kadra tada je prekinut rad na ovom projektu. Projekat je ponovo otpočet 2012. godine i trenutno se radi na unošenju građe bh. govora iz rukopisa i nastavit će se rad na ovom projektu narednih 10. godina, zavisno od raspoloživog kadra.

Važnija literatura

Institutska građa, kartice te sva ostala literatura iz Bosne i Hercegovine, relevantna za bosanskohercegovački govor.

Korisnici projekta

Istraživači u Institutu za jezik koji će je koristiti za izradu pojedinačnih studija te istraživači i studenti iz BiH, regiona i svijeta.

Društvena korist

Stvaranje baze podataka značajne za rad naučnika istraživača.

Korištenje opreme

Postojeća oprema, kompjuteri i ostalo koju Institut posjeduje.

Također se planira nabavka savremenijih računara, nosača zvuka i snimanja glasa te projektor i ostala potrebna oprema.

Ostale napomene

Ponovo započet 2012. godine i trenutno se radi na unošenju građe bh. govora iz rukopisa i nastavit će se narednih 10. godina, do 2022. godine, zavisno od raspoloživog kadra.