Ostvarivanje standardnojezičke norme bosanskog jezika

Ostvarivanje standardnojezičke norme bosanskog jezika u informativnim medijima u Bosni i Hercegovini (2012)

U ovom projektu angažiran je lektor Safet Kadić, koji će u ovoj godini pratiti jezik informativnih medija i utvrđivati prirodu svakodnevne upotrebe jezika.