Pravopisni priručnik bosanskog, hrvatskog jezika s osnovama gramatike

Pravopisni priručnik bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika s osnovama gramatike (2011)

U ovom projektu glavni istraživači su viša stručna saradnica mr. Aida Kršo i stručni saradnik Hadžem Hajdarević. Intencija autora jeste da se na tržište bh. dijaspore plasira moderno koncipiran pravopisni i gramatički priručnik. Krajnji cilj jeste izrada odgovarajućeg udžbenika koji će pomoći učenicima, porijeklom iz Bosne i Hercegovine, da ne zaborave svoj maternji jezik u dijaspori, a onda da svoj izraz usklade s važećom standardnojezičkom normom. Ovaj projekt ostvaruje se u saradnji s izdavačkom kućom BH Most, a finansiranje je osigurano prijavom na Konkurs Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke u 2011. god.