Jezički izraz Varice fra Antuna Kneževića

Vrijeme trajanja

2015 –2016.

Metode izrade

Metode rada su: deskriptivna, komparativna, induktivno-deduktivna, analitičko-sintetička.

Ishodi i ciljevi projekta

Temeljito ispitivanje karakteristike grafije i ortografije kao i fonoloških, morfoloških, sintaksičkih te leksičkih obilježja pri čemu je naglasak na sljedećim odrednicama:

-       uspostavljanje relacije prema dijalekatskoj bazi, tačnije prema Kneževićevom maternjem govoru, kao i govorima s kojima je bio u dužem kontaktu, a na području štokavske baze, s obzirom na to da se mijenjanje područja obitavanja i te kako odražava na jezički izraz piščevog djela;

-       uzeti u obzir i stanje standardnojezičkih procesa u 19. st. u Srbiji i Hrvatskoj, što je od temeljne važnosti za Bosnu i Hercegovinu, te i tu uočiti uticaje Zagrebačke filološke škole u relaciji prema vukovskoj normi;

-       ispitati na izabranom izvoru i uticaj usmene narodne književnosti, narodnog blaga (lirske i epske tradicije) kao temeljnih odrednica u prihvatanju i kodificiranju jezičkih normi u Bosni i Hercegovini;

-       uzeti u razmatranje i druge nezanemarljive uticaje, i to: stariju franjevačku književnost koja se smatra predstandardnim idiomom koji nije kodificiran, ali je svakako uveliko ujednačen, uticaji putem prevoda (latinsko-talijanski), naročito na planu sintakse, te drugih stranih jezika, i to turskog, dijelom i njemačkog te naposljetku i svojstvo literarnog jezika.

Obrazloženje projekta

Spisateljska djelatnost franjevaca Bosne Srebrene svakako je vrijedna naše pažnje uzimajući u obzir više razloga:

-       baština njihove pisane riječi ima važnost za hrvatsku književnost i kulturu po pitanju procesa kodifikacije jezika na području Bosne i Hercegovine, i to ne samo hrvatskog idioma nego je i dio bosanskohercegovačke književnosti i kulture;

-       ovakva književnost ima neprocjenljivu vrijednost, obuhvata raznolika područja, a osim toga jezički izraz jednog od najvažnijih pisaca 19. st. fra Antuna Kneževića nije do sada temeljitije obrađen u sklopu jezičke analize. Možemo s pravom reći da njegova djela predstavljaju književnu građu koja je vrijedna ovakvog izučavanja;

-       njegovo stvaralaštvo je značajno po pitanju standardizacijskih procesa u trenutku kada je bosansko-hercegovačko područje bilo preplavljeno uticajem hrvatskog narodnog preporoda i Vukovog uticaja i težnji. Uticaj jednih i drugih povodom složenih kulturno-drušvenih okolnosti proizveo je svakako specifičan jezički izraz koji zahtjeva temeljitije izučavanje na svim nivoima jezičke analize, kao i upoređivanje tadašnjeg i današnjeg standarda i kodifikacije jezika.

Važnija literatura

 1. Babukić, Vjekoslav (1836), Osnova slovnice slavjenske, Zagreb.
 2. Barun, Anđelko (2003), Svjedoci i učitelji. Povijest franjevaca Bosne Srebrene, Sar Ivić, Pavle (1971), Srpski narod i njegov jezik, Beograd.
 3. Jelenić, Julijan (1912/15), Kultura i bosanski franjevci, I-II, Sarajevo.
 4. Jonke, Ljudevit (1964), Književni jezik u teoriji i praksi, Zagreb.
 5. Karamatić, Marko (2006) Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine od sredine XVIII. do konca XIX. stoljeća, Sarajevo.
 6. Kovačić, A. Slavko (1991), Biobibliografija franjevaca Bosne Srebrene, Sarajevo.
 7. Kuna, Herta (1983), Jezik bosanskog prijatelja, Sarajevo.
 8. Kuna, Herta (1967), Jezik fra Filipa Laštrića bosanskog franjevca XVIII vijeka, Sarajevo.
 9. Kuna, Herta (1978), “Jezik bosanskohercegovačke muslimanske narodne poezije u odnosu prema standardnom jeziku”, Književni jezik, VII/3, 5−29.
 10. Lovrenović, Ivan (2004), Unutarnja zemlja, Zagreb.
 11. Peco, Asim (2007), Ikavskošćakavski govori zapadne Bosne, Sarajevo.
 12. Rizvić, Muhsin (1985), Pregled književnosti naroda Bosne i Hercegovine, Sarajevo.
 13. Zbornik radova sa simpozija u povodu 100. obljetnice smrti fra Antuna Kneževića održanog u Jajcu 20. i 21. X. 1989 (1991), Kršćanska sadašnjost, Zagreb-Sarajevo.

Društvena korist

Mislim da navedeni razlozi uveliko opravdavaju odabranog autora i njegovo djelo (spis) za naučno istraživanje i da će ova radnja dati svoj doprinos u isticanju važnosti ovoga autora i njegova spisa, kao i franjevačke književnosti i kulture uopće.

Korištenje opreme

Na projektu će se koristiti oprema Instituta za jezik.