Autorska prava

Nudeći tekst časopisu Književni jezik, autor potvrđuje da je rukopis originalan, da nije objavljivan ranije, djelimično ili u cijelosti, te da nije ponuđen drugom časopisu za objavljivanje.

Ukoliko neki dio teksta podliježe autorskim pravima, uz tekst se prilaže kopija dozvole vlasnika autorskih prava za korištenje.