BOŠNJAČKI POGLEDI NA ODNOSE IZMEĐU BOSANSKOG, HRVATSKOG I SRPSKOG JEZIKA

Branko Tošović i Arno Wonisch (ur.):Bošnjački pogledi na odnose između bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika, edicija Posebna izdanja, knjiga 15, Institut za jezik u Sarajevu, Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, Graz, Austrija, Sarajevo 2009, 481 str.

Zbornik radova Bošnjački pogledi na odnose između bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika u izdanju Instituta für Slavistik der Karl-Franzens-Universität Graz i Instituta za jezik u Sarajevu nastao je kao rezultat višegodišnjeg međunarodnog projekta “Razlike između bosanskog/bošnjačkog, hrvatskog i srpskog jezika” („Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen“), rađenog od 2006. do 2010. godine u Austriji u sklopu pokroviteljstva austrijskog Fonda za podršku naučnoistraživačkih projekata.

Zbornik radova Bošnjački pogledi na odnose između bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika ponudio je viđenje šesnaest bosnista na odnose između bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika. Ukupno je uvršteno dvadeset osam radova. U zborniku je primjetno da je uvršten veći broj već objavljenih radova koje su bosnisti objavljivali u domaćim i stranim publikacijama: časopisima, zbornicima ili su pročitani na naučnim skupovima u zemlji ili inozemstvu. U Zborniku su i posthumno objavljena dva rada autora Alije Isakovića i Muhameda Šatora. Također, objavljen je i jedan broj novih radova koji su namjenski pisani za ovaj projekt u sklopu određenih istraživanja.

Priređivači ove publikacije navode sljedeće: “Posebna vrijednost zbornika jeste u tome što se u njemu prvi put cjelovito i sveobuhvatno prezentiraju pogledi bošnjačkih stručnjaka na odnose između bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika pa će zbog toga biti od koristi svima onima koji se bave ovom problematikom, kako na sistemskolingvističkom, tako i na sociolingvističkom planu.”

Cijena 30,00 BAM