GOVOR U SLIVU LAŠVE

Naila Valjevac:Govor u slivu Lašve, edicija Bosanskohercegovački dijalektološki zbornik, knjiga 9, Urednik: Senahid Halilović, Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo, 2002, 290 str.

Studijom je obrađen govor u slivu rijeke Lašve, u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine, što zauzima oko 950 km². U uvodnim napomenama predočeni su osnovni historijski, antropološki, nacionalni, religijsko-duhovni, migracioni i drugi podaci u cilju cjelovitih dijalektoloških istraživanja i upotpunjavanja jezičke slike na tom prostoru.

U nastavku su, iscrpnom analizom i komparativističkim pristupom tekstovima nastalim u slivu rijeke Lašve (franjevački ljetopisi i dr.), potom rezultatima istraživanja drugih znanstvenika te neposrednom govornom stanju na terenu, obrađeni svi dijahronijski i sinhronijski aspekti govora u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, o čemu govori i autorica Naila Valjevac: “Svojom cjelokupnom strukturom glasovni sistem ovoga govora u principu ima uobičajene karakteristike mlađih ikavskih govora južnog tipa, ali s obzirom na njegov specifični položaj, s jedne strane graniči sa istočnobosanskim ijekavskošćakavskim govorima, a s druge su mu zapadnobosanski ikavskošćakavski govori, ovdje se ne samo ogledaju nego katkada i ukrštaju istočnije i zapadnije crte.“

Cijena 30,00BAM