STANDARDNA NOVOŠTOKAVŠTINA I BOSANSKOHERCEGOVAČKA JEZIČKA SITUCIJA

Ibrahim Čedić (ur.):Standardna novoštokavština i bosanskohercegovačka jezička situacija (Naila Valjevac: Standardna novoštokavština i jezička situacija u Bosni i Hercegovini, str. 4–111; Ibrahim Čedić: Pisana riječ i jezičke norme u Bosni i Hercegovini, str. 112–173; Hadžem Hajdarević i Aida Kršo: Anotirana bibliografija radova objavljenih u izdanjima Instituta za jezik Sarajevo, str. 174–314), edicija Radovi, knjiga 17, Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo, 2005, 314 str.

U središtu međusobno povezanih studija Naile Valjevac i Ibrahima Čedića jest bavljenje govornim jezikom i njegovim odnosom prema bosanskohercegovačkim dijalektima i standardnojezičkim normama, čime se bavila dr. Naila Valjevac, a pisanim jezikom, uz nužan osvrt na okolnosti i vrijeme oblikovanja standardnih jezika, bavio se dr. Ibrahim Čedić.

Autori se u ovim radovima, prije svega, bave standardnom novoštokavštinom. Svoje istraživanje započinju jednim od fundamentalnih pitanja u ukupnom razumijevanju povijesti i jezičke prakse na prostoru Bosne i Hercegovine: “I pisani i govorni vid ostvarenja standardnih jezika u Bosni i Hercegovini treba da nam ponude odgovor na pitanje – da li standardna novoštokavština ostvarena u tri bh. standardna jezika nudi dovoljno elemenata za snaženje započetih disolutivnih standardnojezičkih procesa u državi nakon rata...”

Pored toga, ova knjiga sadrži i anotiranu bibliografiju izdanja Instituta, koju su uradili mr. Aida Kršo i Hadžem Hajdarević, koja nije samo živa ilustracija šta se i koliko radilo u proučavanju jezičkog naslijeđa u Bosni i Hercegovini i šire, nego i dobar orijentir u daljim jezičkoistraživačkim naporima, planovima i projektima.

Cijena 15,00 BAM