STANDARDNI JEZIK I NACIONALNI ODNOSI U BOSNI I HERCEGOVINI (1850–2000). DOKUMENTI

Milan Šipka: Standardni jezik i nacionalni odnosi u Bosni Hercegovini (1850–2000). Dokumenti, prijevodi tekstova s njemačkog jezika: Vahidin Preljević, edicija Posebna izdanja, knjiga 11, Urednik: Ibrahim Bakić, Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo, 2001, 345 str.

Riječ je o velikom zborniku tekstova i dokumenata koji se tiču standardnog jezika i nacionalnih odnosa u Bosni i Hercegovini u vremenu od 1850. do 2000. godine, prema sljedećim metodološkoistraživačkim i historijskim periodima: Uvodne napomene o standardnom jeziku u Bosni i Hercegovini i uvid u povijesnorelevantne dokumente; Osmanski period od 1850. do Berlinskog kongresa 1878. godine; Austrougarski period (1878–1918); Period između dva svjetska rata; Jezička politika u vrijeme 1941–1945. godine; period nakon Drugoga svjetskog rata; Savremeno stanje, od 1990. godine do danas.

Osnovni cilj ovoga naučnoistraživačkog i izdavačkog projekta jest, prema riječima autora, da se: a) pronađu, sakupe, klasificiraju svi relevantni dokumenti jezičke politike u Bosni i Hercegovini od početka funkcioniranja savremenog standardnog jezika (sredina XIX st.) do naših dana i b) da se na osnovu toga sagledaju problemi njegova imenovanja i upotrebe s obzirom na multietnički, multikulturalni i multireligijski karakter bosanskohercegovačkoga društva.

Cijena 30,00 BAM