RJEČNIK BOSANSKOG JEZIKA

Ibrahim Čedić, Hadžem Hajdarević, Safet Kadić, Aida Kršo, Naila Valjevac:Rječnik bosanskog jezika, edicija Posebna izdanja, knjiga 14, Urednik: Ibrahim Čedić, Institut za jezik, Sarajevo, 2007, 1313 str.

Standardni ili književni jezik je neorganski idiom – svjesno odabran sistem iz inventara što ga imaju organski idiomi (govor, dijalekat, narječje), utemeljen na strogo sistemskim pravilima – glasovnim, obličkim, leksičkim i sintaksičkim – kako bi se mogla ostvariti što smislenija i preciznija komunikacija. Pored tih sistemskih pravila, upotreba jezičkih jedinica u standardnom jeziku uspostavlja se još standardnojezičkom normom, koja je data u gramatici, pravopisu i rječniku. Rječnik standardnog jezika daje opis rječničkog blaga jednog jezika potrebnog za komunikaciju u svim sferama života. Bez ovih triju knjiga upitno je postojanje jednog standardnog jezika.

Iako je jasna važnost rječnika za jedan standardni jezik, mora se znati da je izrada rječnika veoma krupan poduhvat koji podrazumijeva niz faza, u kojima su najvažnije prikupljanje građe i istraživanje svakodnevne jezičke prakse, na osnovu čega je moguće utvrditi standardnojezičku normu određenog standarda. Zbog toga, tek sada je, nakon obavljenih istraživanja, moguće ponuditi javnosti ovaj jednotomni rječnik koji može pokazati specifičnost i duh bosanskog jezika.

Ovaj rječnik je rezultat rada jezičkih stručnjaka zaposlenih u Institutu za jezik u Sarajevu. Prema uputstvima za obradu građe rukovodioca projekta prof. dr. Ibrahima Čedića, pripremu građe i obradu pojedinih slova u prvoj verziji uradili su: prof. dr. Ibrahim Čedić (A, B, C, Č, Ć, D, DŽ, Đ, E, F, L, LJ, N, Š, U, T), Hadžem Hajdarević (G, H, I, J, K), Safet Kadić (M, NJ, R, S, V), mr. Aida Kršo (O, Ž) i prof. dr. Naila Valjevac (P, Z).

Cijena 125,00 BAM