Odjeljenje za proučavanje dijalektologije

Odjeljenje za proučavanje dijalektologije se bavi istraživanjima iz oblasti dijalektologije, unutar čega se u najširem smislu izdvajaju sljedeći zadaci:

-          pručavanje narodnih govora u Bosni i Hercegovini;

-          priprema i realizacija izrade dijalekatskog atlasa Bosne i Hercegovine, shodno postojećem planu Instituta;

-          proučavanje organskih idioma u Bosni i Hercegovini nakon 1995. godine i definiranje promjena narodnih govora s obzirom na starinačko stanovništvo prije agresije na Bosnu i Hercegovinu;

-          proučavanje govora Bošnjaka izvan Bosne i Hercegovine;

-          prikupljanje, obrada i digitalizacija dijalekatske građe Bosne i Hercegovine – prijeratni i poslijeratni period;

-          prikupljanje i obrada građe iz Ankete o govoru prostoga naroda i Bosanskohercegovačkog dijalekatskog kompleksa;

-          ostali poslovi vezani za proučavanje bh. dijalektologije.