Zaključci s Drugog simpozija o bosanskom jeziku

Zaključci s Drugog simpozija o bosanskom jeziku:

Istraživanje, normiranje i učenje bosanskoga jezika – dosadašnji rezultati, potrebe i perspektive

 

Komisija za izradu zaključaka s Drugog simpozija o bosanskom jeziku održanog 12. i 13. marta 2015. godine u Sarajevu, koju su ovlastili učesnici skupa, u sastavu:dr. sc.Dževad Jahić, dr. sc.Hasnija Muratagić-Tuna, dr. sc. Ismail Palić, dr. sc.Amira Turbić-Hadžagić, dr. sc.Vedad Smailagić, dr. sc.Sanjin Kodrić, dr. sc.Samina Dazdarević, dr. sc.Alen Kalajdžija, mr. sc. Muljaim Kačka, mr. sc. Aida Kršo, mr. sc. Jasmin Hodžić i Hadžem Hajdarević donijeli su sljedeće

 

ZAKLJUČKE

 

1.         Istraživanje historije bosanskog jezika i njegovog standarda usmjeriti prema sljedećim projektima:

a)          historija bosanskog literarnog jezika,

b)         izrada elektronskog korpusa bosanskog jezika.

2.         Normiranje bosanskog jezika – izrada normativa:

a)          veliki pravopis bosanskog jezika,

b)         gramatika bosanskog jezika univerzitetskog tipa,

c)          terminološki standardi u bosanskom jeziku,

d)         različiti leksikografski projekti (npr. rječnik sinonima u bosanskom jezika, frazeološki rječnik, rječnik orijentalizama u bosanskom jeziku, rječnik alhamijado literature itd.).

3.         Učenje bosanskog jezika kroz odgovarajuće stručnometodičke forme (seminari, izrade specificiranih jezičkih priručnika itd.):

a)             podrška nastavi bosanskog jezika i podrška upotrebi bosanskog jezika u javnoj i službenoj jezičkoj praksi (mediji, institucije, obrazovanje i dr.),

b)            podrška učenju i čuvanju bosanskog jezika u regionu,

c)             nastavak pružanja podrške učenju bosanskog jezika u iseljeništvu, u koordinaciji s nadležnim državnim institucijama, s kojima je Institut za jezik uspostavio saradnju kroz projekt „Pravopisni priručnik“.

4.         Saradnja s nadležnim državnim i drugim institucijama:

a)      unapređenje naučnoistraživačkog rada i vođenje odgovarajuće jezičke politike u Bosni i Hercegovini i izvan granica države,

b)     nastavak saradnje i jačanje odnosa s, prije svega, nadležnim državnim, ali i drugim institucijama, u cilju iskorištavanja infrastrukturnih, finansijskih i svih drugih resursa, usmjerenih na podršku projektima.

5.         Planirati periodično održavanje simpozija o bosanskom jeziku u vremenskom rasponu, najviše do pet godina, kroz organizaciono i konceptualno povezivanje svih aspekata bosanskog jezičkog naslijeđa.

 

 

 

Sarajevo, 13. mart 2015. godine