BOSANSKOHERCEGOVAČKI DIJALEKTOLOŠKI ZBORNIK

Bosanskohercegovački dijalektološki zbornik, knjiga 10, (Atif Hadžikadić: Dijalekt grada Dervente, str. 9–50; Ivan Brabec: Govor Tuzle i okolice, str. 51–241; Dalibor Brozović: Govor u dolini rijeke Fojnice, str. 243–425), Urednik: Senahid Halilović, Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo, 2012, 425 str.

Zbornik se sastoji od triju priloga: Atif Hadžikadić, “Dijalekt grada Dervente”; Ivan Brabec, “Govor Tuzle i okolice“; Dalibor Brozović, “Govor u dolini rijeke Fojnice”. Sva tri priloga bila su prema namjeri Redakcije planirana da se objave još 2002. godine, ali zbog određenih okolnosti to se desilo tek nakon deset godina. Zbog toga se dogodilo da navedene doktorske disertacije dosada nisu objavljene, premda je posljednja, autora Dalibora Brozovića, objavljena u sklopu Hrvatskog dijalektološkog zbornika 2009. godine.

Priređivači ovih triju priloga bili su: dr. Josip Baotić, koji je priredio Hadžikadićevo djelo; dr. Senahid Halilović, koji je priredio Brabecovu disertaciju; Dunja Brozović-Rončević, koja je priredila Brozovićevu disertaciju.

Navedeni zbornik još je jedan značajan prilog u proučavanju bosanskohercegovačke dijalektologije, što doprinosi razumijevanju strukture ukupnosti narodnih govora u Bosni i Hercegovini, ali i funkcioniranju savremenog jezika. 

Cijena 30,00 BAM