JEZIK U BOSNI I HERCEGOVINI

Svein Mønnesland (ur.):Jezik u Bosni i Hercegovini, edicija Posebna izdanja, knjiga 13, Institut za jezik u Sarajevu, Institut za istočnoevropske i orijentalne studije, Oslo, Sarajevo, 2005, 640 str.

Ovu publikacija, na preko 600 stranica i s više od 120 ilustracija, zbornik je radova osamnaest eminentnih lingvista s prostora zajedničkog jezičkog naslijeđa Bošnjaka, Crnogoraca, Hrvata i Srba, zatim istaknutih slavista s evropskih prostora o jeziku i njegovu razvoju u Bosni i Hercegovini od srednjega vijeka do danas.

Djelo je nastalo zahvaljujući saradnji Instituta za jezik u Sarajevu i Instituta za istočnoevropske i orijentalne studije u Oslu (Norveška). Urednik izdanja profesor Svein Mønnesland u predgovoru publikacije posebno potcrtava sljedeće: “Bosna i Hercegovina ima, u odnosu na ostali dio srednjojužnoslavenskog prostora, izvanredno jedinstvenu književnojezičku tradiciju. Od Povelje bana Kulina 1189. godine do danas postoji kontinuitet u književnom jeziku na osnovu govornog jezika. Od jezika srednjovjekovnih povelja i natpisa, preko književnog jezika bosanskih franjevaca, krajiških i hercegovačkih begova i jezika alhamijado književnosti do književnih tokova u devetnaestom vijeku vidimo jasnu liniju – književni jezik na osnovu govornog jezika, (novo)štokavskog (ijekavskog ili ikavskog) tipa.”

Cijena 60,00 BAM