Naučnoistraživački sektor

Naučnoistraživački sektor, u svom djelokrugu, a u okviru dugoročnog programa i godišnjeg plana Instituta:

-         obavlja fundamentalna i primijenjena istraživanja bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika (i organskih idioma) i obrađuje ih kao monografije, studije, sinteze i druge oblike naučnog rada,

-         priprema, u okviru Instituta, naučna savjetovanja i druge naučne skupove iz svoje tematike i upućuje svoje saradnike na takve skupove koje organizuju druge naučne institucije u zemlji i inostranstvu,

-         prati problematiku svoga područja istraživanja, upoznaje organe Instituta s određenim problemima i predlaže preduzimanje odgovarajućih mjera,

-         organizuje razgovore i diskusije o pojedinim naučnim problemima i zadacima svojih saradnika,

-         predlaže mjere za usavršavanje naučnih kadrova,

-         predlaže svoje dugoročne programe i godišnje planove rada kao i način njihovog realiziranja,

-         inicira naučnu saradnju Instituta s odgovarajućim organizacijama i pojedincima u zemlji i inostranstvu,

-         obavlja i druge poslove koje im stavi u nadležnost direktor i Vijeće Instituta,

-         utvrđuje izdavačku politiku i pruža podršku specifičnim naučnoistraživačkim projektima;

-         koordinira i rukovodi sve aktivnosti u vezi s pokretanjem, planiranjem i realizacijom doktorskog studija pri Institutu.

Rukovodilac ovog sektora je direktor Instituta, dr. sc. Alen Kalajdžija - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..