Odbori

Institut za jezik ima dva stalna odbora:

-          Etički odbor

-          Odbor za osiguranje kvaliteta

Pored stalnih, Institut ima pravo osnivanja povremenih komisija, kada se za to ukaže potreba.