Odjeljenje za proučavanje historije jezika

Odjeljenje za proučavanje historije jezika se bavi istraživanjima iz oblasti historije književnog jezika i predstandardnih idioma, unutar čega se u najširem smislu izdvajaju sljedeći zadaci:

-          fundamentalna istraživanja iz oblasti historije književnog jezika i predstandardnih idioma;

-          jezička i paleografska istraživanja utemeljena na izvornoj građi vezana za proučavanje jezičkog izraza u srednjovjekovnom periodu i naučna elaboracija vezana za srednjovjekovni književnojezički i narodni idiom;

-          naučna istraživanja na građi bosanskoćiriličnih spomenika iz predosmanskog i osmanskog perioda s paleografskim istraživanjima navedenog korpusa;

-          naučna istraživanja u oblasti bosanskog alhamijado književnojezičkog izraza;

-          pročavanje paleografske i pravopisne problematike alhamijado tekstova;

-          proučavanje jezičkog izraza usmenoga poetskog i proznog teksta predstandardnog perioda u kontekstu definiranja novoštokavske folklorne koine;

-          istraživanje jezičkog izraza bosanske franjevačke književnosti;

-          digitalizacija starih bosanskih spomenika bez obzira na to kojem diskursu pripadaju;

-          istraživanje jezičkih, terminoloških i leksičkih aspekata bh. časopisa iz perioda XIX i početka XX st.;

-          istraživanje jezičkih i terminoloških aspekata gramatika do XX st.;

-          naučna elaboracija i principi proučavanja historije standardnog jezika;

- ostali naučni problemi vezani za historiju književnog jezika i predstandardnih idioma.