BIBLIOGRAFIJA IZDANJA INSTITUTA ZA JEZIK (1972–2014)

Bibliografija izdanja Instituta za jezik, urednik Alen Kalajdžija, edicija Posebna izdanja, knjiga 21, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 2015, 181 str.

U slučaju naučnog diskursa, a napose u oblasti humanističkih naučnih disciplina, unutar koje posebno mjesto pripada lingvistici i filologiji, jednostavan i sistematičan pristup naučnim referencama čine sastavni dio uspješnog vladanja tom strukom, jer se poznavanje i praćenje naučnih i stručnih aktivnosti smatra priroritetnim zadatkom šire akademske i naučno-stručne zajednice. Priređivanje Bibliografije izdanja Instituta (1972–2014) urađeno je s namjerom da se nemala cifra naučno-stručnih referenci koja je nastajala u ovoj naučnoj ustanovi u proteklih 40 i više godina što lakše učini dostupnom i široj i užoj čitalačkoj publici, s ciljem jačanja naučnih resursa ne samo Instituta već i nauke o jeziku uopće.

Institut za jezik za vrijeme svoga trajanja (od 1972. do danas) objavio je na hiljade stranica naučnih i stručnih radova, leksikografskih, gramatičkih i normativnih jedinica u okviru svojih četiriju edicija: Radovi, Posebna izdanja, Bosanskohercegovački dijalektološki zbornik i Priručnici, te časopisa Književni jezik. Prema podacima do kojih se došlo, nešto više od 300 naučnika iz zemlje i regije, ali i iz Evrope, objavilo je rezultate svojih lingvističkih i filoloških istraživanja, među kojima su i najveća imena južnoslavenske lingvistike i filologije.

BIBLIOGRAFIJA IZDANJA

Cijena 25,00 BAM

Podijelite