OSNOVI GRAMATIKE BOSANSKOG JEZIKA

Ibrahim Čedić: Osnovi gramatike bosanskog jezika, edicija Priručnici, knjiga 4, Urednik: Josip Baotić, Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo, 2001, 250 str.

Ova gramatika namijenjena je, prvenstveno, učenicima srednjih i osnovnih škola, te studentima. S obzirom na to da je pisana prijemčivim i razumljivim stilom, bez nepotrebnih opterećenja i mistificiranja u oblikovanju gramatičkih definicija, naišla je na veoma afirmativan prijem svih onih kojima je i namijenjena. Cilj ove gramatike i jest, kako je istaknuo autor, “njegovanje jezičke kulture”.

Autor u Predgovoru ističe sljedeće: “Ovdje je predstavljena standardnojezička norma koja proizlazi iz stvarne situacije današnjeg bosanskog jezika. Današnji bosanski jezik stoji naporedo sa hrvatskim i srpskim jezikom, kojima je također baza štokavsko narječje, pa ‘insistiranje na razlikama bosanskog jezika prema druga dva jezika uopće nije bilo potrebno, jer je taj jezik oduvijek bio prepoznatljiv po svojoj melodiji, ali i po drugim elementima u standardnojezičkoj upotrebi’, što je bila karakteristika i prethodnog, bosanskohercegovačkog standardnojezičkog izraza…”

Cijena 12,50 BAM

Podijelite