UVOD U LINGVISTIKU

Vedad Smailagić: Uvod u lingvistiku, edicija Priručnici, knjiga 10, Urednik: Alen Kalajdžija, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo, 2013, 189 str.

Ova knjiga predstavlja uvod u lingvistiku s naglaskom na gramatici, uključujući i gramatiku teksta. Posebna pažnja posvećena je jednostavnosti opisa, kako bi se publikacija približila početnicima u lingvističkim razmišljanjima. Istovremeno, ponuđena su i neka sasvim originalna, autorska razmišljanja. Uvod u lingvistiku se u znatnoj mjeri oslanja na germanističke lingvističke spoznaje zbog toga što je jedan od ciljeva ove knjige da se među čitaocima popularizira germanistička lingvistička misao, ne zato što je ona bolja od drugih nego zato što ima vrlo dugu tradiciju i time u lingvistici zauzima posebno mjesto i što, možda, nije dovoljno poznata ovdašnjim čitateljicama i čitaocima. Pored toga, djelom su predočeni određeni pogledi u bosanski jezik te djelimično i u neke druge jezike.

Knjiga se sastoji iz četiri osnovna poglavlja. U prvom poglavlju prezentirani su širi ciljevi lingvistike i njene najbitnije discipline. Osnovna poruka tog poglavlja jeste da čitateljke i čitaoci shvate šta je, ali i šta nije, zadatak lingvistike. Naredna tri poglavlja su zasebna: poglavlje o morfologiji, sintaksi i tekstnoj gramatici.

Na kraju djela navedeni su različiti tekstovi koji služe kao primjeri prilikom opisa pojedinih jezičkih fenomena.

Cijena 15,00 BAM

Podijelite