Biografija

Erma Ramić-Kunić rođena je 28. 6. 1989. godine u Rogatici, Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu “Avdo Smailović” završila je 2004. godine u Sarajevu. Srednju školu upisala je 2004. i završila 2008. godine, kada je upisala Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnost naroda BiH. Zvanje bakalaureata stekla je 2011. godine odbranivši dodiplomski rad pod nazivom “Temeljne ortografske i fonetske osobine u poveljama bosanskih kraljeva” s najvišom ocjenom. Drugi ciklus studija upisala je 2011. godine. Odbranila je završni diplomski rad iz oblasti Historije jezika, pod nazivom “Leksika u poveljama bosanskih kraljeva”. Pedagoško iskustvo stjecala je radeći u kao profesor Bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti u sarajevskim osnovnim i srednjim školama.

U januaru 2015. godine upisuje doktorski studij (III ciklus studija) na Odsjeku za bosanski, hrvatski i srpski jezik.

U aprilu 2015. godine uspješno je završila radioncu iz oblasti Kompjuterske lingvistike koja je bila organizirana na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.

Najradije se bavi historijom bosanskog jezika te leksikografijom i leksikologijom.

Od maja 2016. zaposlena u Institutu za jezik Univerziteta u Sarajevu, kao stručni saradnik na Odjeljenju za leksikografiju.

BIBLIOGRAFIJA

Naučni radovi i sudjelovanja na naučnim konferencijama:

  1. Udio crkvenoslavenske leksike u poveljama bosanskih kraljeva, Drugi bh. slavistički kongres, Slavistički komitet u BiH i Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Filozofski fakultet, Sarajevo, 28–30. 5. 2015.
  2. Jezik štampe i alhamijado literature s kraja osmanskog perioda, Sarajevski filološki susreti IV, Bosansko filološko društvo u Sarajevu, Filozofski fakultet, Sarajevo, 22–24. 9.2016.
  3. Leksičke razlike između Čajničkog i Vrutočkog evanđelja u evanđelju po Mateju, Književni jezik, Sarajevo, 2016.
  4. Teme iz lingvističke bosnistike Halida Bulića, Književni jezik, Sarajevo, 2016.

Newsletter

Vaša zainteresiranost za novosti s naše stranice za nas predstavlja pozitivnu povratnu informaciju, koja nam govori da je naš trud na promoviranju jezika i svega što ima veze s jezikom prepoznat od strane krajnjih korisnika, te da nismo usamljeni u svojim naporima. Nadamo se da ćete u novostima koje budete primali od nas naći informacije koje će vam biti od koristi.

Facebook