Književni jezik 1989 (18-3)

Književni jezik 18/3, 1989.

Izdavač: Odsjek za južnoslovenske jezike Filozofskog fakulteta u Sarajevu i OOUR Institut za jezik, RO Institut za jezik i književnost u Sarajevu

Odgovorni urednik: dr. Miloš Okuka

Uređivački odbor: dr. Srđan Janković, dr. Miloš Okuka, dr. Ismet Smailović, dr. Ljiljana Stančić, mr. Naila Valjevac i dr. Dragomir Vujičić

Redakcija: dr. Miloš Okuka, dr. Ismet Smailović, i dr. Ljiljana Stančić

Sekretar: mr. Remzija Hadžiefendić

YU ISSN 0350-3496 UDK 808.61/.62 (05)

 

RASPRAVE I ČLANCI

Radoje Simić, Sinonimija i stilske funkcije glagolskih oblika (Synonymie und stilistische Funktionen von Verbformen), str. 125-135.

Stojan Vrljić, Jezička sredstva za izražavanje srpskohrvatskog-hrvatskosrpskog glagolskog vida u njemačkom jeziku na primjerima iz opusa Ive Andrića (Sprachliche Mittel zur Wiedergabe des serbokroatischen Verbalaspekts im Deutschen (an Beispielen aus dem Opus von Ivo Andrić)), str. 137-148.

Vladislava Petrović, Novinski komentar u svetlu jezičkih procesa u novinama (Newspaper Commentary in the Light of Language Processes in Newspaper Writing), str. 149-156.

Borislav Tošić, Leksikografija kao lingvistička disciplina (Лексикография как лингвистическая дисциплина), str. 157-172.

JEZIK U PRAKSI

Ljerka Šimunković, Romanizmi u dalmatinskim urbanim govorima, str. 173-176.

OSVRTI I PRIKAZI

Miloš Kovačević, Dragana Mršević-Radović, Frazeološke glagolsko-imenične sintagme u savremenom srpskohrvatskom jeziku, Filološki fakultet Beogradskog univerziteta, Monografije LX, Beograd, 1987, 163, str. 177-180.

Miloš Kovačević, Marina Ličen, Govorni čin direktiva i njihova realizacija u nemačkom i srpskohrvatskom jeziku, Radovi Instituta za strane jezike i književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, A. Jezičke studije, Novi Sad, 1987, 250, str. 181-183.

Branko Tošović, Леонова Л. В., Сербскохорватский язык, Издатељство „Универзитетское“ Минск, 1988, 93 с,str. 184-186.

 

Podijelite