Književni jezik 1990 (19-1)

Književni jezik 19/1, 1990.

Izdavač: Odsjek za južnoslovenske jezike Filozofskog fakulteta u Sarajevu i OOUR Institut za jezik, RO Institut za jezik i književnost u Sarajevu

Odgovorni urednik: dr. Miloš Okuka

Uređivački odbor: dr. Srđan Janković, dr. Miloš Okuka, dr. Ismet Smailović, dr. Ljiljana Stančić, mr. Naila Valjevac i dr. Dragomir Vujičić

Redakcija: dr. Miloš Okuka, dr. Ismet Smailović i dr. Ljiljana Stančić

Sekretar: mr. Remzija Hadžiefendić

YU ISSN 0350-3496 UDK 808.61/.62 (05)

 

RASPRAVE I ČLANCI

Radoje Simić, Lingvistika stila (Linguistik des Stils), str. 1-16.

Branko Tošović, Glagolska metaplazma (Глагольный метаплазми), str. 17-28.

Remzija Hadžiefendić, Deminucija i augmentacija u sistemu semantičkih kategorija (Diminutivbildung und Augmentation im System der semantischen Kategorien), str. 29-33.

Ira E. Ivanova, O nekim pitanjima srpskohrvatske interpunkcije (u poređenju sa ruskom) (Über einige Fragen der serbokroatischen Interpunktion (im Vergleich mit der russischen)), str. 35-46.

JEZIK U PRAKSI

Danko Šipka, Priče u Srpskom rječniku 1818. -prilog proučavanju multitekstualnosti, str. 47-49.

Branislav Ostojić, O valentnosti dvaju stihova iz „Gorskog vijenca“, str. 50-51.

OSVRTI I PRIKAZI

Sreto Tanasić, Ivo Pranjković, August Musić, Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta, Zagreb 1989. str. 52-55.

 

Podijelite