Književni jezik 1990 (19-2)

Književni jezik 19/2, 1990.

Izdavač: Odsjek za južnoslovenske jezike Filozofskog fakulteta u Sarajevu i OOUR Institut za jezik, RO Institut za jezik i književnost u Sarajevu

Odgovorni urednik: dr. Miloš Okuka

Uređivački odbor: dr. Srđan Janković, dr. Miloš Okuka, dr. Ismet Smailović, dr. Ljiljana Stančić, mr. Naila Valjevac i dr. Dragomir Vujičić

Redakcija: dr. Miloš Okuka, dr. Ismet Smailović, i dr. Ljiljana Stančić

Sekretar: mr. Remzija Hadžiefendić

YU ISSN 0350-3496 UDK 808.61/.62 (05)

 

RASPRAVE I ČLANCI

Miloš Kovačević, Usložnjavanje sistema modela zavisno složenih rečenica u savremenom srpskohrvatskom jeziku (Erweiterungtendenzen im Bereich der Modelle der subordinierenden Nebensätze im serbokroatischen), str. 57-70.

Stanimir Rakić, Akcenat prisvojnih prideva na -ov (-ev), -in i reči koje se od njih izvode dodavanjem imeničkih, odnosno pridevskih sufiksa (The Accent of Possesive Adjectives Ending in -ov (-ev), -in and of the Words Derived from them with Nominal and Adjectival Suffixes), str. 71-78.

Hasnija Muratagić-Tuna, Pojačanje izražajnosti reči u delima Ćamila Sijarića (Verstärkung der Ausdruckskraft des Wortes im Werk von Ćamil Sijarić), str. 79-88.

Sreto Tanasić, Ruska verzija Gramatike Stojana Novakovića (U povodu stogodišnjice izlaženja) (Russische Version Stojan Novakovićs Grammatik), str. 89-100.

JEZIK U PRAKSI

Rade R. Lalović, Problemi određivanja roda pri jednoj specifičnoj upotrebi prisvojnog pridjeva ili prisvojnog genitiva, str. 101-103.

OSVRTI I PRIKAZI

Nevenka Novaković-Stefanović, Ibrahim Čedić, Jezik Mehmed-bega Kapetanovića Ljubušaka, Institut za jezik, Radovi XIV, Sarajevo, 1989, 7 – 120, str. 104-106.

Sofka Radojičić, Slavist. Časopis za slavistiku. Godina I, broj I, Sarajevo, 1990, str. 106-107.

 

Podijelite