Književni jezik 1990 (19-3)

Književni jezik 19/3, 1990.

Izdavač: Odsjek za južnoslovenske jezike Filozofskog fakulteta u Sarajevu i OOUR Institut za jezik, RO Institut za jezik i knjiženost u Sarajevu

Odgovorni urednik: dr. Miloš Okuka

Uređivački odbor: dr. Srđan Janković, dr. Miloš Okuka, dr. Ismet Smailović, dr. Ljiljana Stančić, i dr. Dragomir Vujičić

Redakcija: dr. Miloš Okuka, dr. Ismet Smailović i dr. Ljiljana Stančić

Sekretar: mr. Remzija Hadžiefendić

YU ISSN 0350-3496 UDK 808.61.62(05)

 

RASPRAVE I ČLANCI

Herta Kuna, Bosankohercegovačka franjevačka koine XVII i XVIII vijeka i njena dijalekatska baza (Die Koine der bosnisch-herzegowinishen Franziskaner im 17. und 18. Jahrhundert und ihre mundartliche Basis), str. 109-120.

Stanimir Rakić, Pridevski sufiksi i akcenat (The Adjective Suffixes and Accent), str. 121-128.

Kerima Filan, O prevođenju srpkohrvatskog prezenta na turski jezik (Zum Übersetzen des serbokroatischen Präsens ins Türkische), str. 129-138.

JEZIK U PRAKSI

Hasnija Muratagić-Tuna, Ponavljanja u djelima Ćamila Sijarića, str. 139-148.

OSVRTI I PRIKAZI

Ismet Smailović, Jedna važna a zaboravljena obljetnica (Povodom 20-godišnjice Sarajevskog simpozija o jezičkoj toleranciji), str. 149-155.

Jasenka Tratak, Darija Gabrić-Bagarić: Jezik Ivana Bandulavića, bosanskog franjevca iz 17. vijeka, Svjetlost, Sarajevo, 1989, str. 156-158.

 

Podijelite