Književni jezik 1990 (19-4)

Književni jezik 19/4, 1990.

Izdavač: Odsjek za južnoslovenske jezike Filozofskog fakulteta u Sarajevu i OOUR Institut za jezik, RO Institut za jezik i književnost u Sarajevu

Odgovorni urednik: dr. Miloš Okuka

Uređivački odbor: dr. Srđan Janković, dr. Miloš Okuka, dr. Ismet Smailović, dr. Ljiljana Stančić, mr. Naila Valjevac i dr. Dragomir Vujičić

Redakcija dr. Miloš Okuka, dr. Ismet Smailović i dr. Ljiljana Stančić

Sekretar: mr. Remzija Hadžiefendić

YU ISSN 0350-3496 UDK 808.61/.62(05)

 

RASPRAVE I ČLANCI

Nikita I. Tolstoj, Jezička situacija u zapadnim delovima istočnog i južnog slovenstva u XVII veku (pokušaj uporednog razmatranja) (Die sprachliche Situation in Westgebieten der Ost- und Südslaven im 17. Jahrhundert (Versuch einer vergeichenden Analyse)), str. 161-167.

Radoje Simić, Strane reči i morfološka struktura reči u srpskohrvatskom jeziku (Fremdwörter und die morphologische Struktur serbokroatischer Lexeme), str. 169-183.

Senahid Halilović, Civilizacijski i međujezički kontakti na području jugoistočne Hercegovine i južne Dalmacije (Kontakte zwischen Zivilisationen und Sprachen auf dem Gebiet der südöstlichen Herzegowina und des südlichen Dalmatiens), str. 185-194.

Stojan Vrljić, Frazeološka jedinica kao sredstvo konciznog izraza (Phraseologische Einheiten als Mittel des konzisen Ausdrucks), str. 195-204.

Ibrahim Čedić, Leksikografske sklonosti Mehmed-bega Kapetanovića Ljubušaka (Lexikographische Interessen bei Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak), str. 205-212.

JEZIK U PRAKSI

Živomir Simović, O doprinosu Skendera Kulenovića jezičkoj kulturi novinara, str. 213-218.

OSVRTI I PRIKAZI

Daria Šito, Rado L. Lancek and Miloš Okuka, a Bibliographi of Recent Literature on Macedonian, Serbo-Croatian, and Slovene Languages Geschichte, Kultur und Geistwelt der Südslaven, Neue Serie, I Band, Slavica Verlag dr. Anton Kovač -München, 1990, str. 219-221.

 

Podijelite