Književni jezik 1991 (20/1-2)

Književni jezik 20/1-2, 1991.

Izdavač: Odsjek za južnoslovenske jezike Filozofskog fakulteta u Sarajevu i Institut za jezik u Sarajevu

Odgovorni urednik: dr. Miloš Okuka

Uređivački odbor: dr. Srđan Janković, dr. Miloš Okuka, dr. Ismet Smailović, dr. Ljiljana Stančić, dr. Naila Valjevac i dr. Dragomir Vujičić

Redakcija: dr. Miloš Okuka, dr. Ismet Smailović i dr. Ljiljana Stančić

Sekretar: dr. Remzija Hadžiefendić

YU ISSN 0350–3496 UDK 808.61/.62 (05)

 

Napomene redakcije str. 5.

Miloš Okuka, O životu i radu prof. dr. Ksenije Milošević, str. 9–11.

Miloš Okuka, Bibliografija radova prof. dr. Ksenije Milošević, str. 11–13.

Darija Gabrić-Bagarić, Stilsko-jezičke odlike spjeva „Sveta Venefrida“ Bartola Kašića (Stilistisch-sprachliche Merkmale des dramas Die heilige Venefrieda von Bartol Kašić), str. 15–22.

Naila Valjevac, O mogućim pristupima izučavanju jezika (Über die möglichen Standpunkte bei der Sprachforschung), str. 23–30.

Bogdan L. Dabić, Engleski elementi u ruskom književnom jeziku (Anglizismen in der russischen literatursprache), str. 31–45.

Hanka Glibanović-Vajzović, Adaptacija imenica orijentalnog porijekla kategoriji srpskohrvatskog roda i broja (Die Anpassung von Substantiven orientalischer Herkunft an die Kategorie genus und Numerus im Serbokroatischen), str. 46–56.

Miloš Kovačević, Stilogene i nestilogene perifraze (Periphrasen mit und ohne Stilwert), str. 57–72

Miloš Okuka, Novi dijalekatski rječnici srpskohrvatskog jezika (Neue Wörterbücher der serbokroatischen Mundarten), str. 73–77.

Ljiljana Stančić, O „unutarnjim“ odlikama sumartinskog govora (Über die „inneren“ Merkmale der Sumartiner Mundart), str. 78–87.

Nevenka Novaković-Stefanović, O jednom jezičko-pravopisnom problemu kod bosanskohercegovačkih pisaca XX vijeka (Zu einem sprachlich-ortographischen Problem bei bosnischherzegowinischen Schriftstellern des 20. Jahrhundert), str. 88–98.

Sreto Tanasić, Pasivne konstrukcije za iskazivanje refercijalnih i nerefercijalnih sadašnjih radnji u savremenom srpskohrvatskom jeziku (Passiv-Konstruktionen für referentielle und nicht-referentielle Handlungen in der Gegenwart), str. 99–106.

Senahid Halilović, Iz leksike govora jugoistočne Hercegovine i južne Dalmacije (Aus der Lexik der Mundarten in der südöstlichen Herzegowina und in Süddalmatien), str. 107–110.

Remzija Hadžiefendić, Odnos između kvantifikacije i deminucije / augmentacije u srpskohrvatskom jeziku (Das Verhältnis zwischen den Quantifikationstypen Diminution/Augmentation im Serbokroatischen), str. 111–117.

Ibrahim Čedić, Tuđice u školskoj praksi (Fremdwörter in der Schulpraxis), str. 118–122.

Danko Šipka, Disambigvizacija u leksikografskom postupku Jakova Mikalje (Disambiguation in the lexicographic work of Jakov Mikalja), str. 123–128.

 

Podijelite