JEZIČKI SAVJETNIK

Ibrahim Čedić: Jezički savjetnik, edicija Priručnici, knj. 9, Urednik: Alen Kalajdžija, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo, 2013, 185 str.

Jezička kultura je rezultat stalnog čovjekova nastojanja da se proces sporazumijevanja među ljudima olakša, a jezički izraz postane pravilniji, ljepši i prijatniji. To znači da naš govor i pisana riječ trebaju biti odnjegovani tako da misli, osjećanja, želje budu što jednostavnije i primjerenije prenesene. Isto tako je važno da pomoću govora i jezika saznamo ono što drugi misle, osjećaju i žele. Rezultat ovakvih nastojanja jest odnjegovan, usavršen govor ili konkretna realizacija jezika koja se manifestuje u jasnom i tečnom izgovoru riječi i rečenica, u pravilnom pisanju riječi i rečenica i izboru odgovarajuće leksike kako bi bila izbjegnuta dvosmislena značenja pojedinih leksičkih jedinica.

Posebnu ulogu u usavršavanju govornog i pisanog izraza svakog pojedinca omogućavaju i jezički savjeti skupljeni na jednom mjestu. Tako su i u ovoj publikaciji predstavljene i analizirane mnoge jezičke nedoumice, a objašnjenja niza predočenih jezičkih fenomena bit će od velike pomoći svima koji nastoje odnjegovati i usavršiti vlastiti jezički izraz.

Cijena 20,00 BAM

Podijelite