Jezik Alije Nametka

Amina Pehlić: Jezik Alije Nametka, edicija Radovi, knj. 20, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2017, 328 str.

U knjizi, koja je doktorska disertacija autorice, opisan je jezik Alije Nametka na svim gramatičkim nivoima, pri čemu je naročita pažnja posvećena sociolingvističkom utjecaju na oblikovanje njegovog idiolekta, što je povezano s današnjom standardnojezičkom situacijom u Bosni i Hercegovini. U tom smislu, knjiga predstavlja dio makroprojekta Instituta za jezik, započetog još prošlog stoljeća, pod nazivom Jezik i stil bosanskohercegovačkih pisaca 20. stoljeća i vrijedan mu je doprinos. Nadamo se da će ova monografija doprinijeti stjecanju objektivnijeg suda o cjelokupnom djelu Alije Nametka.

Cijena 30,00 BAM

Podijelite