ISSN 2303-8683

University of Sarajevo, Language Institute

Književni jezik

CURRENT ISSUE: 27/1-2

Književni jezik
Univerzitet u Sarajevu
Institut za jezik
Hasana Kikića 12
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 200 117
Fax: +387 33 206 864
e-mail: knjizevnijezik@izj.unsa.ba
Kontakt osoba: Aida Kršo

Književni jezik je časopis sa slobodnim pristupom, što znači da je kompletan sadržaj dostupan besplatno korisnicima, odnosno institucijama. Korisnicima je dozvoljeno da čitaju, preuzimaju, kopiraju, distribuiraju, štampaju, pretražuju ili upućuju na puni tekst članaka ili ih koriste u bilo koje zakonom dozvoljene svrhe bez traženja dozvole autora ili izdavača, u skladu s BOAI definicijom slobodnog pristupa.

Književni jezik is indexed in C.E.E.O.L., MLA and Ulrich.

© University of Sarajevo, Language Institute. All rights reserved.

Open access statement
This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.