Informacije

INFORMACIJE ZA ČITAOCE

INFORMACIJE ZA AUTORE

INFORMACIJE ZA IZDAVAČE

UPUTA AUTORIMA

 

 

 

Informacije za čitaoce

 

Svi zainteresirani mogu se registrirati kako bi primali obavijesti o izlasku novog broja. Za registraciju koristite link na vrhu početne stranice časopisa. Nakon što se registrirate, primit ćete na mail sadržaj za svaki novi broj časopisa. Časopis može koristiti listu registriranih pretplatnika kao potvrdu čitanosti. Podaci o registriranim čitaocima neće se koristiti u bilo koje druge svrhe.

 

Informacije za autore

 

Ako ste zainteresirani za objavljivanje rada u našem časopisu, preporučujemo vam da pročitate informacije o časopisu kao i upute autorima. Bit će nam drago ukoliko nam pošaljete svoj rad na adresu knjizevni.jezik@izj.unsa.ba.

 

 

Informacije za izdavače

 

Potencijalno zainteresirane online knjižare mogu uvrstiti Književni jezik u listu svojih časopisa – pristup sadržaju je slobodan. Knjižare koje žele primati štampanu verziju časopisa trebaju redakciji poslati zahtjev s navedenom adresom na knjizevni.jezik@izj.unsa.ba.

 

 

Uputa autorima

 

Radovi trebaju biti pisani u standardnom formatu A4 (prored 1,5 Times New Roman, veličina slova 12). Napomene i fusnote stoje na dnu stranice a ne na kraju teksta i pišu se proredom 1. Rad ne treba prelaziti više od 15 kartica teksta. Radovi trebaju biti autorski lektorisani.

Rukopis treba sadržavati sljedeće dijelove:

Naslovna stranica: ime i prezime autora, ustanova u kojoj autor radi, adresa, e-mail adresa, naslov rada, podnaslov rada, prijedlog autora o kategoriji rada (izvorni naučni rad, preliminarno saopćenje, pregledni rad, stručni rad, prikaz).

Prva stranica i dalje: naslov; (podnaslov); sažetak koji se piše na jeziku na kojem je rad napisan; ključne riječi na jeziku na kojem je rad napisan; integralni dio teksta; zaključak koji se piše na kraju integralnog dijela teksta i to na jeziku na kojem je rad napisan; popis citiranih izvora i literature. Na kraju teksta, prije popisa izvora i literature, na engleskom jeziku pišu se: naslov, sažetak i ključne riječi.

Poželjno je da rad, ukoliko ima potrebe, bude razvrstan po pojedinim poglavljima i odjeljcima, radi cjelovitosti i preglednosti. Naslov se piše velikim slovom, a poglavlja i odjeljci pišu se malim masnim slovima, s tim da se naslov piše veličinom 14, a ostala poglavlja i odjeljci fontom 12.

Podaci o izvorima u radu sastoje se od prezimena autora i godine objavljivanja te broja stranice, iako se nekad broj stranice može izostaviti, ukoliko je to irelevantno, i to sve u zagradama, npr. (Bourdieu 1992) ili (Bourdieu 1992: 158), odnosno, ako je prezime autora integrirani dio teksta, onda se piše npr. …Bourdieu (1992: 158). Kraći citati (do četiri reda) navode se u otvorenim i zatvorenim navodnim znacima, a ako je u pitanju citat duži od četiri reda, onda se citat oblikuje kao poseban odlomak, odvojen praznim redom od ostatka teksta, uvučeno i kurzivom, bez navodnih znakova, radi uočljivosti. Fusnote se ostavljaju za naknadne i dodatne informacije, a ne za bibliografske potrebe.

Popis izvora i literature piše se na novoj stranici, abecednim redom prema prezimenima, svaka jedinica u novom redu, ime autora može se pisati punim oblikom ili dati inicijal – bitno je biti konzistentan u navođenju. Ako je u jednoj godini objavljeno više radova istog autora, onda se uz godinu izdavanja piše i malo slovo, npr. (2001, 2001a); ako je u pitanju citat iz nekog časopisa, ili ako je u pitanju citat u kojem je više autora, onda postoji specifičniji princip navođenja bibliografskih podataka. Naslovi knjiga i časopisa pišu se kurzivom, a citirani članci iz časopisa pišu se pod znacima navoda, npr.:

Bourdieu, Pierre (1992): Što znači govoriti, Biblioteka Psiha, Zagreb.

Beaugrande, R. de, Dressler, W. (1981): Introduction to Text Linguistics, Longman, London.

Šator, Muhamed (2004): „Transmutacija srednjovjekovnog jezika u Kamenom spavaču”, Književni jezik, 22/1–2, 110–122.

Za ostale detalje treba konsultirati EASE vodič za autore i prevodioce, besplatno dostupan na www.ease.org.uk/publications/author-guidelines. Primjena ovog vodiča uvećava šanse da rad bude prihvaćen.

Provjera kvaliteta

Svi dostavljeni tekstovi podliježu slijepoj recenziji, što znači da recenzenti ne znaju ko je autor teksta koji recenziraju, kao što ni autori nemaju pristup informacijama o tome ko su recenzenti njihovih tekstova.

Copyright

Nakon objavljivanja, Institut za jezik zadržava prava objavljivanja zajedno s autorom, što znači da ako autor ili Institut žele ponovo objaviti tekst, moraju obavijestiti drugu stranu o tome i navesti u ponovno objavljenom tekstu da je objavljen uz dozvolu autora ili Instituta. Treća strana mora tražiti dozvolu i od autora i od Instituta.

Zabrana plagijata

Slanjem teksta u Književni jezik autor garantuje da je tekst originalan, da nije nigdje objavljen, niti je ponuđen nekom drugom časopisu. Nepoštivanje ovog pravila povlači odbijanje teksta i posebnu pažnju redakcije pri prijavljivanju budućih članaka istog autora.

Slanje tekstova

Tekst možete poslati na našu mail adresu: od 1. januara do 1. juna svake godine i, ako ga Redakcija prihvati nakon postupka recenziranja, bit će objavljen u januaru sljedeće godine.