Inspirativno-edukativna konferencija, Gislaved, 20. i 21. maj 2017.

U okviru projekta Maternji jezik i višejezičnost kao ključ razumijevanja predstavnici Instituta za jezik učestvovali su na konferenciji o maternjem jeziku koja je održana u švedskom gradu Gislavedu, 20. i 21. 5. 2017. godine. Ova posjeta je dio projekta Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, a u okviru međunarodne kulturne saradnje Književno-jezička tradicija Bosne i Hercegovine u međunarodnoj kulturnoj saradnji. Organizatori Konferencije bili su Savez bosanskohercegovačkih udruženja u Švedskoj, Bosanskohercegovačko-švedski savez žena, Bosanskohercegovački savez žena, uz podršku Instituta za jezik iz Bosne i Hercegovine i NBV-a kao pokrovitelja, te uz prisustvo gostiju iz Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj kao saradnika na ovom projektu. Nastavi čitati Inspirativno-edukativna konferencija, Gislaved, 20. i 21. maj 2017.