Inspirativno-edukativna konferencija, Gislaved, 20. i 21. maj 2017.

U okviru projekta Maternji jezik i višejezičnost kao ključ razumijevanja predstavnici Instituta za jezik učestvovali su na konferenciji o maternjem jeziku koja je održana u švedskom gradu Gislavedu, 20. i 21. 5. 2017. godine. Ova posjeta je dio projekta Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, a u okviru međunarodne kulturne saradnje Književno-jezička tradicija Bosne i Hercegovine u međunarodnoj kulturnoj saradnji. Organizatori Konferencije bili su Savez bosanskohercegovačkih udruženja u Švedskoj, Bosanskohercegovačko-švedski savez žena, Bosanskohercegovački savez žena, uz podršku Instituta za jezik iz Bosne i Hercegovine i NBV-a kao pokrovitelja, te uz prisustvo gostiju iz Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj kao saradnika na ovom projektu.

Konferencija predstavlja projektnu aktivnost u sklopu zajedničkog djelovanja navedenih saveza s ciljem aktualiziranja i promoviranja inicijative o važnosti očuvanja, izučavanja i učenja maternjeg jezika koja je pokrenuta 2015. godine. Svrha zajedničkog djelovanja jeste da se sve bh. organizacije objedine na zajedničkom pitanju i da važnost izučavanja maternjeg jezika postane osnova svih aktivnosti u bh. organizacijama.

Program Konferencije bio je podijeljen u dva dana. U okviru prvog prvog dana predstavljene su aktivnosti i tematski programi saveza i Instituta za jezik, dok je u drugom danu prezentiran novi koncept zajedničke kampanje usmjeren na promoviranje ove inicijative.

Moderatorica Konferencije bila je Azra Jelačić, donedavna predsjednica Saveza bh. udruženja u Švedskoj, koja vrši funkciju predsjednice Koordinacionog tijela na saveznom nivou. Prisutne je informirala o načinu rada Koordinacionog tijela i njegovoj strateškoj ulozi na saveznom nivou. Koordinaciono tijelo formirano je od predstavnika svih saveza uključenih u ovu inicijativu i u funkciji je koordinacionog mehanizma zaduženog za strateška definiranja i usaglašavanja svih zajedničkih aktivnosti.

Predstavnice tri saveza: mr. Fatima Veladžić – predsjednica Saveza bh. udruženja u Švedskoj, Almedina Sačić – predsjednica Bosanskohercegovačko-švedskog saveza žena u Švedskoj i članica Koordinacionog tijela, Mirsada Zahirović – predsjednica Bosanskohercegovačkog saveza žena u Švedskoj i članica Koordinacionog tijela, predstavile su rad saveza i iskazale opredijeljenost za nastavak zajedničke saradnje između saveza i saradnje s Institutom za jezik, a u okviru ove inicijative i konkretnog projekta.

Predstavnici Instituta za jezik predstavili su konkretne programe usmjerene na izučavanje maternjeg jezika i bosanskohercegovačke kulturne baštine – savremeni jezik i jezička praksa, historija bosanskog jezika i bosanskohercegovačka književna tradicija.

Program iz oblasti historije bosanskog jezika predstavio je direktor Instituta za jezik dr. Alen Kalajdžija, a zatim je govorio o značaju očuvanja svijesti o historičnosti bosanskog jezika, odnosu prema kulturnom jezičkom naslijeđu i upotrebi različitih pisama.

Mr. Aida Kršo u okviru predstavljanja programa iz domena savremenog jezika i jezičke prakse, prezentirala je, između ostalog, Pravopisni priručnik bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika sa osnovama gramatike kao sveobuhvatan i praktičan studijski materijal prilagođen za svakodnevnu praksu u okviru nastavnih i neformalnih načina učenja jezika.

Književnik Hadžem Hajdarević, prezentirajući program iz domena književnosti, predstavio je neraskidivu vezu između naše bosanske povijesti i bosanskohercegovačke književne tradicije.

Muhidin Čolić, spoljni saradnik Instituta za jezik i član Koordinacionog tijela, prvi dan je predstavio projektni koncept i organizacionu strukturu zajedničkih projektnih aktivnosti za 2017. godinu, a u toku drugog dana prezentirao je nacrt zajedničke kampanje čiji je cilj privući pažnju i interesovanje članova bh. organizacija, ali i šire javnosti, za ovu obrazovno-kulturnu inicijativu.

Na Konferenciji su izabrani članovi koji će se pridružiti Radnoj grupi formiranoj od strane Koordinacionog tijela, zaduženoj za definiranje, izradu i praćenje realizacije kampanje.

Fadila Jašarević, predstavnica Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj i saradnica NBV-a, ukazala je na značaj maternjeg jezika i mogućnost njegovog učenja kroz angažman članova u udruženjima, ali isto tako i u krugu porodice, što bi moglo biti dobra osnova za izvještaje prema NBV-u. U tom smislu, predstavila je studijske materijale zasnovane na udžbeniku Pravopisni priručnik.

Na kraju drugog dana Konferencije doneseni su i usaglašeni zaključci o dvodnevnom radu:

  1. Iskazana je opredijeljenost za nastavak zajedničke saradnje između saveza, kao i nastavak rada s Institutom za jezik, te s drugim bh. organizacijama i institucijama u Švedskoj i Bosni i Hercegovini.
  2. Dogovoreno je da se razmotri predstavljeni program Instituta za jezik te da se kroz različite vrste studijskih i kulturnih aktivnosti pokrene njegova realizacija na terenu.
  3. Usvojen je nacrt predstavljene zajedničke kampanje koja će u narednom periodu biti implementirana na saveznom nivou i na nivou pojedinačnih organizacija.
  4. Za dodatnu razradu kampanje izabrane su osobe koje će se pridružiti Radnoj grupi za informisanje.

Inače, u realizaciju Projekta aktivno su uključeni i Bosanskohercegovački muslimanski omladinski savez Švedske – BEMUF, APU mreža, Ambasada BiH u Švedskoj, a težnja je da se ovoj inicijativi pridruže Savez nastavnika bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika u švedskim školama te druge bh. organizacije u Švedskoj, švedske biblioteke, Savez švedskih komuna i svi zainteresirani.

[galleries gallery=”612,613,614,615”]