Konferencija o bosanskom jeziku za imame Geteborg, 22. april 2017.

Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, u saradnji s Islamskom zajednicom Bošnjaka u Švedskoj, bio je organizator tematske Konferencije o bosanskom jeziku. I ovaj projekt je u sklopu velikog projekta, a u okviru međunarodne kulturne saradnje Književno-jezička tradicija Bosne i Hercegovine u međunarodnoj kulturnoj saradnji. Nastavi čitati Konferencija o bosanskom jeziku za imame Geteborg, 22. april 2017.