Stručni seminar za imame, Gislaved, 22. maj 2017.

Poslije uspješno organizirane Konferencije o bosanskom jeziku koja je 22. maja 2017. godine održana u Geteborgu, u ovom mjesecu nastavljene su aktivnosti u okviru projekta Maternji jezik i višejezičnost kao ključ razumijevanja. Kao druga u nizu projektnih aktivnosti u 2017. godini usmjerenih na očuvanje, izučavanje i učenje bosanskog jezika i bosanskohercegovačke kulturne baštine, u Gislavedu je u ponedjeljak, 22. maja 2017. godine održan stručni seminar za imame, u organizaciji nosilaca Projekta: Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj, Instituta za jezik iz Bosne i Hercegovine i NBV-a. I ova posjeta je organizirana u okviru projekta međunarodne kulturne saradnje Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Književno-jezička tradicija Bosne i Hercegovine u međunarodnoj kulturnoj saradnji. Nastavi čitati Stručni seminar za imame, Gislaved, 22. maj 2017.

Konferencija o bosanskom jeziku za imame Geteborg, 22. april 2017.

Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, u saradnji s Islamskom zajednicom Bošnjaka u Švedskoj, bio je organizator tematske Konferencije o bosanskom jeziku. I ovaj projekt je u sklopu velikog projekta, a u okviru međunarodne kulturne saradnje Književno-jezička tradicija Bosne i Hercegovine u međunarodnoj kulturnoj saradnji. Nastavi čitati Konferencija o bosanskom jeziku za imame Geteborg, 22. april 2017.