Književni jezik 2013 (24/1-2)

Književni jezik 24/1-2, 2013.

Izdavač: Institut za jezik Sarajevo

Za izdavača: Alen Kalajdžija

Urednik: Alen Kalajdžija

Redakcija: Hasnija Muratagić-Tuna, Mirjana Popović, Hanka Vajzović, Naila Valjevac, Alisa Mahmutović

Sekretar: Aida Kršo

UDK 811.163.43* ISSN 0350-3496

 

GODIŠNJICE: STOGODIŠNJICA ROĐENJA ĆAMILA SIJARIĆA (1913–2013)

1. Hasnija Muratagić-Tuna, Zavičajni jezik u književnom djelu Ćamila Sijarića (Homeland language in the literary body of work of Ćamil Sijarić), str. 9–24.

RADOVI

2. Edina Solak, Naziv jezika u salnamama: Sistemska reforma obrazovnog sistema i službena nominacija jezika u Bosni (Language in salnamas: a systematic reform of the educational  system and the official nomination of language in Bosnia), str. 25–39.

3. Jasmin Hodžić, O nekim sociolingvističkim aspektima Hasanaginice (On some sociolinguistic aspects of „Hasanaginica”), str. 41–54.

4. Alen Kalajdžija, Konkurentnost besprijedloškog dativa u epskom diskursu (Competitiveness of prepositionless dative in the epic discourse), str. 55–64.

5. Belma Šator, Strukturna tipologija frazema u djelu Omer-paša Latas Ive Andrića i njihovi njemački prijevodni ekvivalenti (Structural typology of phrasemes in Omer-paša Latas by Ivo Andrić and their German equivalents), str. 65–84.

6. Ismail Palić, O prijedlogu na u vremenskim sintaksičkim konstrukcijama (On the preposition na in temporal syntactic constructions), str. 85–96.

7. Alica Arnaut, Složene rečenice i namjerno značenje (Complex sentences and intentional meaning), str. 97–111.

8. Amela Šehović, Mijene akcenatske norme savremenog bosanskog jezika (Changes in accent standard of modern Bosnian), str. 113–120.

9. Ivana Jozić, Alisa Mahmutović, Novinski naslovi – informacija, manipulacija ili senzacija? (Newspaper headlines – information, manipulation or bombshell?), str. 121–136.

10. Refik Bulić, Zamjena kratkog jata u ekavsko-jekavskim govorima tešanjsko-maglajskoga kraja (Substitution of the short yat in ekavian-jekavian speeches of Tešanj-Maglaj area), str. 137–150.

PRIKAZI

11. Amela Šehović, Alisa Mahmutović, Kao frazeološki rječnik, str. 151–152.

12. Bernisa Puriš, Amela Šehović, Jezik u bosanskohercegovačkim dramama, str. 153–157.

 

Podijelite