Zaključci sa Trećeg simpozija o bosanskom jeziku, 20‒21. maj 2021.

Zaključci: Posebnju pažnju usmjeriti na onomastička, akcentološka, metodička i etnolingvistička istraživanja i organizaciju naučnih i stručnih skupova i savjetovanja iz ovih oblasti; Zasnovati projekte izrade: specificiranih tematskih bibliografskih monografija, uz objavljivanje bibliografije radova iz savremene lingvističke bosnistike, bosanskih terminoloških priručnika, praktične bosanske gramatike zasnovane na ishodima učenja, dijalektologije bosanskog jezika, monografija iz oblasti historije jezika, […]

Opširnije

Institut za jezik

Dobrodošli na stranicu Instituta za jezik. Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu je naučna ustanova koja se bavi naučnoistraživačkim radom iz oblasti jezika, osposobljavanjem kadra za naučnoistraživački rad i objavljivanjem rezultata rada u svojim izdanjima.

Opširnije

Newsletter

Vaša zainteresiranost za novosti s naše stranice za nas predstavlja pozitivnu povratnu informaciju, koja nam govori da je naš trud na promoviranju jezika i svega što ima veze s jezikom prepoznat od strane krajnjih korisnika, te da nismo usamljeni u svojim naporima. Nadamo se da ćete u novostima koje budete primali od nas naći informacije koje će vam biti od koristi.