Alen Kalajdžija (ur.) Zbornik radova. Drugi simpozij o bosanskom jeziku – istraživanje, normiranje i učenje bosanskog jezika – dosadašnji rezultati, potrebe i perspektive. Sarajevo, 12–13. mart 2015, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo, 2016. 662 str. ISBN 978-9958-620-27-0

Istraživanje, normiranje i učenje bosanskoga jezika – dosadašnji rezultati, potrebe i perspektive

Sadržaj

1.         Indira Šabić: Tvorbena struktura starobosanskih ličnih imena

2.         Mehmed Kardaš: Paleografske i jezičke odlike novog petrogradskog bosanskog evanđelja u odnosu na Giljferdingov apostol No 14

3.         Alen Kalajdžija: O dosadašnjem proučavanju bosanske alhamijado literature

4.         Sumeja Bičević: O Elifnici Ibrahima Užičanina i njenoj povezanosti s Elifnicom Ibrahima Berbića

5.         Ivana Tomić: Doprinos fra Antuna Kneževića u standardizaciji jezika u Bosni i Hercegovini

6.         Sanjin Kodrić: Preporađanje jezika: odnos prema maternjem jeziku u bošnjačkoj književnosti kraja 19. i početka 20. stoljeća

7.         Zenaida Karavdić: Dosadašnje proučavanje sintakse bosanskohercegovačkih govora

8.         Emira Mešanović-Meša: Neke jezičke odlike zakonodavno-pravnih dokumenata u Bosni i Hercegovini na bosanskom jeziku

9.         Vedad Smailagić: S obzirom frazni veznik i frazni prijedlog

10.   Mirela Omerović: Instrumentalne konstrukcije s prijedlogom među u bosanskome jeziku

11.   Edna Klimentić: Nestandardna upotreba genitiva umjesto akuzativa u bosanskom jeziku

12.   Jasmin Hodžić: Kratka analiza  opisa sintakse u gramatikama bosanskog jezika

13.   Amela Šehović Đenita Haverić: Stilistički aspekti upotrebe riječi perzijskog porijekla i njihovih izvedenica u savremenom bosanskom jeziku

14.   Azra Bešić: Unutrašnji mehanizmi viceva u njemačkom i bosanskom jeziku

15.   Elma Durmišević-Cernica: Zoonimi u rječnicima bosanskoga jezika – pragmalingvistička analiza

16.   Amina Pehlić: Leksičke varijantnosti u jeziku Alije Nametka

17.   Azra Hodžić-Čavkić: Frazemi “intelektualni saradnici” u bosanskome jeziku

18.   Hasnija Muratagić-Tuna: Ka ujednačenijoj normi bosanskog jezika

19.   Samina Dazdarević Fahreta Fijuljanin Aldin Rastić: Elektronski korpus bosanskog jezika – potreba / obaveza budućih nacionalnih projekata

20.   Aida Kršo Hadžem Hajdarević Muhidin Čolić: Bosanski jezik izvan granica       Bosne i Hercegovine

21.   Jahja Fehratović: Bosanski jezik u Sandžaku

22.   Muljaim Kaćka: Status bosanskog jezika na Kosovu

23.   Christoph Giesel: Etnički, društveni i sociolingvistički aspekti i stavovi i jezičke karakteristike kod iseljenih Bošnjaka sandžačkog porijekla u Istanbulu (Turska)

24.   Almedina Čengić: Pripremna adaptaciona faza učenika prvog razreda u nastavi bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti

25.   Adela Dobrić: Knjiga, dijete i vrtić – poticanje i razvoj pretčitačkih vještina

26.   Husein Zvrko: Bosanski jezik i Konvencija o zaštiti nematerijalne kulturne baštine

Zaključci

Prilozi

Podaci o autorima