Direktor

Direktor Instituta za jezik

Dr. sc. Alen Kalajdžija, viši naučni saradnik

alen.kalajdzija@izj.unsa.ba