Direktor

Direktor Instituta za jezik

Dr. sc. Jasmin Hodžić, viši naučni saradnik

jasmin.hodzic@izj.unsa.ba