Biografija i bibliografija

Ivana Tomić MA

Saradnik

Morbi nec nisi ante. Quisque lacus ligula, iaculis in elit et, interdum semper quam. Fusce in interdum tortor.

Biografija

Ivana Tomić, rođena 19. 8. 1987. godine u Tuzli. Osnovnu školu završila u Mramoru 2003. Godine 2007. završila Gimnaziju pedagoškog smjera “Ismet Mujezinović” u Tuzli.Akademske 2007/2008 upisala redovni dodiplomski studij na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. U školskoj 2008/2009. te 2009/2010. položila sve ispite iz druge i treće godine studija i ostvarila prosječnu ocjenu 9,42, 9,14 i bila dobitnica dvije srebrene plakete.

Godine 2011. uspješno završila kurs informatike u CPE (Centar za poslovnu edukaciju) u Tuzli u okviru kojeg su obuhvaćene slijedeće oblasti: procesiranje teksta, tabelarni kalkulatori, prezentacije, microsoft frontpage.

Dodiplomski studij na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, smjer Bosanski jezik i književnost završila 2012. godine s ocjenom 8,91. Diplomirala 17. 4. 2012. godine na temu “Jezik u Bosni i Hercegovini” s ocjenom deset.

Od 2012. do 2015. god. angažirana kao stručna saradnica u Institutu za jezik u Sarajevu na naučnoistraživačkom projektu “Jezički izraz Varice fra Antuna Kneževića” koji je uspješno okončan.

Godine 2015. završila kurseve engleskog jezika (Beginners, Elementary) u Marks centru u Sarajevu.

Postdiplomski studij na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, studijski program Lingvistika bosanskog jezika završila 2015. godine s ocjenom 9,2. Magistrirala 15. 12. 2015. godine na temu “Jezički izraz Varice fra Antuna Kneževića” te 2016. god. stekla zvanje više stručne saradnice u Institutu za jezik u Sarajevu.

Od 2016. angažirana na projektu Instituta iz oblasti jezika za predmet Jezici i književnost naroda Bosne i Hercegovine prilikom izrade udžbenika “Kulturna i društvena historija naroda Bosne i Hercegovineˮ za dopunsku nastavu u osnovnoj i srednjoj školi za djecu u inostranstvu.

Naučni radovi i sudjelovanje na skupovima:

“Frazemi u Varici fra Antuna Kneževića”, Književni jezik, god. 25, br. 1−2, Institut za jezik, Sarajevo, 2014.

“Tematski i stilistički aspekti u odabranim Šantićevim pjesmama”, Naučni skup: “Slovo o Aleksi Šantiću, Antunu Branku Šimiću i Zuki Džumhuru”, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Mostar 24. i 25. april 2014. godine. Članak objavljen u zborniku radova Slovo o Aleksi Šantiću, Antunu Branku Šimiću i Zuki Džumhurupod naslovom: “Tematski i stilistički aspekti u odabranim Šantićevim pjesmamaˮ Fakultet humanističkih nauka, Mostar, 2015.

“Doprinos fra Antuna Kneževića u standardizaciji jezika u Bosni i Hercegovini”, Naučni skup: Drugi simpozij o bosanskom jeziku. Istraživanje, normiranje i učenje bosanskoga jezika – dosadašnji rezultati, potrebe i perspektive”, Sarajevo, 12–13. 3. 2015. Članak objavljen u zborniku radova Drugi simpozij o bosanskom jeziku. Istraživanje, normiranje i učenje bosanskoga jezika – dosadašnji rezultati, potrebe i perspektive pod naslovom: “Doprinos fra Antuna Kneževića u standardizaciji jezika u Bosni i Hercegoviniˮ, Sarajevo, 2016.

“Uloga i značenje epiteta u Huminoj poeziji“, Naučni skup: Slovo o Hamzi Humi”, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Mostar 21. i 22. april 2016.

Prikazi i osvrti:

Prikaz Pravopisnog priručnika bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika sa osnovama gramatike, Institut za jezik, Sarajevo, 2013; objavljeno u Časopis fakulteta humanističkih nauka, 9/2014, Mostar.

Sudjelovanje na promocijama:

Promocija Zbornika radova Slovo o Aleksi Šantiću, Antunu Branku Šimiću i Zulfikaru Zuki Džumhuru, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli (2015), Fakultet humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru (2016).

Socijalne mreže:

Newsletter

Vaša zainteresiranost za novosti s naše stranice za nas predstavlja pozitivnu povratnu informaciju, koja nam govori da je naš trud na promoviranju jezika i svega što ima veze s jezikom prepoznat od strane krajnjih korisnika, te da nismo usamljeni u svojim naporima. Nadamo se da ćete u novostima koje budete primali od nas naći informacije koje će vam biti od koristi.

Arhiva

Facebook