Edina Kečo MA

Edina Kečo MA

viši stručni saradnik

Ulica: Abdurahmana Muharemije 16, 71000, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Broj mobilnog telefona: +387 61 545 292

Poslovni mail: edina.vrazalica@izj.unsa.ba     Privatni mail: vrazalica.edina@gmail.com
https://scholar.google.com/citations?user=WPSF4rwAAAAJ&hl=hr
https://orcid.org/0000-0001-7374-544X

Datum rođenja: 8. 1. 1992.

Državljanostvo BiH

 

RADNO ISKUSTVO

 • Od 2022. do 2027. godine – viši stručni saradnik
 • Od 11. 2018. do trenutno (Univerzitet u Sarajevu Institut za jezik)

Rad na stručnim i naučnim projektima na Odjeljenju za leksikologiju i leksikografiju

 

 • Od 2018. do 2022. stručni saradnik
 • od 2017. do 2018.

Nastavnik bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti za strance

Učenje i podučavanje učenika (stranih državljana)

Internacionalna škola Richmond Park Shools, Francuske Revolucije

Osnovno obrazovanje

 

OBRAZOVANJE

 • Od 2019. do trenutno -doktorski studij iz lingvistike, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik; Oblas i tema: Leksikologija, Frazeologija, Frazeme u književnom opusu Drviša Sušića
 • 2017. do 2018. godine (pripravnički staž); 2019. godine (položen stručni ispit)

Bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnost – professor

Četvrta gimnazija Ilidža, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

 

 • Od 2014. do 2016. godine

Magistar bosanskoga, hrvatskoga i srpskoga jezika i književnosti naroda BiH

Bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnost

Univerzitet u Sarajevu – Filozofski fakultet, visoko obrazovanje

 

 • Od 2011. do 2014. godine

Bakalaureat / bachelor bosanskoga, hrvatskoga, i srpskoga jezika i književnosti BiH

Bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnost

Univerzitet u Sarajevu – Filozofski fakultet, visoko obrazovanje

 

 • Od 2007. do 2011. godine

Gimnazija – jezički smjer Jezici (bosanski, hrvatski, srpski, engleski, njemački, francuski, latinski)

Četvrta gimnazija Ilidža, srednjoškolsko obrazovanje

 

Strani jezik: Engleski jezik (aktivno), njemački jezik (pasivno)

 

 

OBJAVLJENI RADOVI

 1. Grupa autora (2017), „Leksikon Nekrolog jenoj čaršiji“,  Riječ i misao, 4, Sarajevo,Priručnik za nastavu književnosti, 4, Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina, Sarajevo
 2. „Bosančica u ćiriličnoj paleografiji i njen staus u filološkoj nauci“, Književni jezik 29, str. 7-27, Institut za jezik, Sarajevo
 3. „Frazemska sinonimija u Pobunama Derviša Sušića“, Književni jezik, 32, Institut za jezik, Sarajevo, 2021, str. 207–219.
 4. „Inkoativne i finitivne rečenice u romanu El-Hidrova knjiga Nedžada Ibrišimovića“, Lingvazin, Magazin za jezik i književnost, IX, 2, Institut za bosanski jezik i književnost, Tuzla, 2021, str. 4–9.
 5. „Imperativ u romanu Karabeg“, Treći sipozij o bosanskom jeziku, Zbornik radova, 20–21. maj 2021, Posebna izdanja, 32, Univerzitet u Sarajevu – Institut za jezik, Sarajevo, 2022, str. 543–559
 6. „Frazemske modifikacije u Pobunama“, Društvene i humanističke studije, 4, 21, Univerzitet u Tuzli, Tuzla, 2022, str. 241–258.

 

KONFERENCIJE

Treći simpozij o bosanskom jeziku, 20. i 21. 5. 2021. godine, Univerzitet u Sarajevu – Institut za jezik, Sarajevo; Imperativ u romanu Karabeg (2021)