Sektor računovodstva

Sektor računovodstva obavlja poslove neophodne za poslovanje Instituta iz oblasti finansija, obezbjeđuje finansijsko poslovanje u skladu s pozitivnim zakonskim propisima te prati rad Instituta u ovoj oblasti. U svom sastavu Sektor računovodstva sadrži knjigovodstvo, plan, analizu i kontrolu. U okviru toga, obavlja poslove koji se odnose na:

  • finansijsko-materijalno poslovanje Instituta,
  • izradu finansijskih planova i analiza za potrebe Instituta,
  • izradu periodičnih i završnih računa,
  • finansijsko i materijalno knjigovodstveno evidentiranje poslovnih događaja i informacija,
  • finansijsko-materijalnu kontrolu.

Rukovodilac ovog sektora je šef računovodstva, Enisa Manko (enisa.manko@izj.unsa.ba).