Služba za računovodstvo, plan i analizu

Služba za računovodstvo, plan i analizu obavlja poslove neophodne za poslovanje Instituta iz oblasti finansija, obezbjeđuje finansijsko poslovanje u skladu s pozitivnim zakonskim propisima te prati rad Instituta u ovoj oblasti. U sastavu ove službe su računovodstvo, finansije, knjigovodstvo, plan, analiza i kontrola.

Služba obavlja i studijsko-analitičke, stručne i dokumentacione poslove u vezi s izradom planova (finansijskih, planova javnih nabavki i dr.), prati i analizira usvojene planove za potrebe Instituta. U okviru ove službe realiziraju se postupci javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, planom javnih nabavki te drugim općim internim aktima Instituta i Univerziteta.

Šef službe za računovodstvo, plan i analizu je Enisa Manko (enisa.manko@izj.unsa.ba).