Milan Šipka (ur.) Kompjuterska obrada lingvističkih podataka, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Odjeljenje za jezik, Sarajevo, 1978. 308 str.

Predgovor, str. 5–6.

I. REFERATI I IZLAGANJA U DISKUSIJI

R. Filipović, Jezični korpus i njegova kompjuterska obrada u službi kontrastivne analize, str. 9–21.

A. Peco, Lj. Milinković, Primjena najnovijih tehničkih dostignuća u nauci o jeziku, str. 23–33.

A. Šojat, Z. Šojat, Kompjutor – suradnik lingvista, str. 35–42.

P. Tancig, Računalniška lingvistika v Sloveniji, str. 43–73.

D. Mihajlov, Statističko ispituvanje na makedonskiot jazik, str. 75–84.

M. Jovanović, Problemi i mogućnosti korišćenja računara za proučavanje jezika i stila književnih dela, str. 85–99.

D. Poniž, Nekatere značilnosti kvantitativnoga določanja stilstičnih vrednosti v slovenski poeziji 19. stoletja, str. 101–111.

O. Mišeska-Tomić, Elektronski računar i sintaksičko-semantička analiza i sinteza, str. 113–123.

M. Kovačić, Mogućnosti utvrđivanja autorstva tekstova Slike iz Stare Srbije i Maćedonije na osnovu kompjuterske konkordance Kočićevih sabranih djela, str. 125–128.

T. Tomić, P. Pravica, Akustička analiza govora pomoću računara, str. 129–135.

H. Kuna, Neki problemi pripreme teksta za kompjutersku konkordancu bosanskih srednjovjekovnih kodeksa, str. 137–144.

M. Bratanić-Ćimbur, Priprema teksta za kompjutersku obradu, str. 145–153.

M. Jovanović, Formalizacija i simboličko predstavljanje sintaksičkih odnosa u srpskohrvatskom jeziku kao preduslov za mašinsku obradu, str. 155–195.

P. Tancig, Računalniška lingvistika (matematično modeliranje in računalniško obravnavanje naravnega jezika) – nekaj definicij in tasonomij, str. 197–219.

T. Tomić, Statistička analiza srpskohrvatskog teksta pomoću računara, str. 221–235.

M. Cihlar, O kompjuterskoj obradi konkordancija, str. 237–247.

M. Moguš, O upotrebi totalnih konkordancija pri izradi rječnikā, str. 249–255.

P. Scherber, Lematizirana konkordanca o djelu F. Prešerna, str. 257–268.

M. Šipka, Mogućnosti korištenja obrnute kompjuterske konkordance u gramatičkoj analizi teksta, str. 269–274.

P. S. Plavšić, Leksičke i semantičke analize frekvencijskih rečnika TV dnevnika i TV drame, str. 275–283.

Z. Šojat, Kompjutorski program samoorganizirajućeg učenja jezika, str. 285–299.

M. Tavzes, Uz referat Z. Šojata, str. 301–302.

II. ZAVRŠNI DOKUMENAT, str. 305–306.