Stalne i povremene komisije

Institut za jezik ima sljedeće stalne komisije:

  • Komisija za izbor u naučna i istraživačka zvanja
  • Komisija za disciplinsku odgovornost uposlenika Instituta
  • Komisija za popis stalnih sredstava Instituta
  • Komisija za nabavke

Pored stalnih, Institut ima pravo osnivanja povremenih komisija, kada se za to ukaže potreba.