Bosanskohercegovački dijalektološki zbornik, knj. II, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Odjeljenje za jezik, Sarajevo, 1979. Urednici: Dalibor Brozović i Dragomir Vujičić. 310 str.

D. Vujičić, M. Dešić, A. Peco, D. Brozović, Govori sjeverozapadne Bosne, str. 7–157.

J. Baotić, Akcenatski sistem sela Kostrča u Bosanskoj Posavini, str. 159–267.

A. Peco, D. Brozović, D. Vujičić, J. Baotić, Spisak govornih osobina obuhvaćenih Upitnikom za ispitivanje bosansko-hercegovačkih govora, str. 269–310.

J. Baotić, Registar leksema obuhvaćenih Upitnikom za ispitivanje bosansko-hercegovačkih govora, str. 211–347.

S. Ćerić, M. Arnaut, Bibliografija radova o bosansko-hercegovačkim govorima (od 1975. do 1978.), str. 349–363.

Popis punktova za projekat „Bosanskohercegovački dijalekatski kompleks“, str. 365–370.