Naučnoistraživački sektor

Naučnoistraživački sektor, u svom djelokrugu, a u okviru dugoročnog programa i godišnjeg plana Instituta:

  • obavlja fundamentalna i primijenjena istraživanja bosanskog, hrvatskog i/ili srpskog jezika i obrađuje ih kao monografije, studije, sinteze i druge oblike naučnog rada,
  • priprema naučna i stručna savjetovanja i druge vrste naučnih skupova iz svoje tematike i upućuje svoje saradnike na takve skupove koje organiziraju druge naučne institucije u zemlji i inostranstvu,
  • prati problematiku svoga područja istraživanja, upoznaje organe Instituta s određenim problemima i predlaže preduzimanje odgovarajućih mjera,
  • organizira razgovore i diskusije o pojedinim naučnim problemima i zadacima svojih saradnika,
  • predlaže mjere za usavršavanje naučnih kadrova,
  • predlaže svoje dugoročne programe i godišnje planove rada, kao i način njihovog realiziranja,
  • inicira naučnu saradnju Instituta s odgovarajućim organizacijama i pojedincima u zemlji i inostranstvu,
  • utvrđuje izdavačku politiku i pruža podršku specifičnim naučnoistraživačkim projektima,
  • koordinira i rukovodi svim aktivnostima u vezi s pokretanjem, planiranjem i realizacijom doktorskog studija pri Institutu,
  • obavlja i druge poslove koje im stavi u nadležnost direktor i Vijeće Instituta.

Rukovodilac ovog sektora je direktor Instituta, dr. sc. Jasmin Hodžić (jasmin.hodzic@izj.unsa.ba).