Bosanskohercegovački dijalektološki zbornik, knj. IV, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Odjeljenje za jezik, Sarajevo, 1983. Urednik: Asim Peco. 378 str.

J. Baotić, Ikavskošćakavski govor u okolini Dervente, str. 7–208.

A. Peco, Govor Podveležja, str. 209–281.

N. Valjevac, Govor visočkih muslimana (akcenat i fonetika), str. 283–378.

Indeks autora