Vijeće

Vijeće Instituta za jezik čine sljedeći članovi:

Dr. sc. Alen Kalajdžija, viši naučni saradnik (alen.kalajdzija@izj.unsa.ba)

Dr. sc. Jasmin Hodžić, stručni saradnik (jasmin.hodzic@izj.unsa.ba)

Mr. sc. Aida Kršo, viši stručni saradnik (aida.krso@izj.unsa.ba)

Mr. sc. Zenaida Karavdić, viši stručni saradnik (zenaida.karavdic@izj.unsa.ba)

Ivana Tomić, MA, viši stručni saradnik (ivana.tomic@izj.unsa.ba)

Sumeja Bičević, MA, stručni saradnik (sumeja.bicevic@izj.unsa.ba)

Erma Ramić-Kunić, MA, stručni saradnik (erma.ramic.kunic@izj.unsa.ba)

Haris Ćatović, MA, stručni saradnik (haris.catovic@izj.unsa.ba)