Služba za izdavačku djelatnost, biblioteku i informiranje

Služba za izdavačku djelatnost, biblioteku i informiranje ima sljedeće nadležnosti:

 • istražuje tržište i izvršava plasman bibliotečkih usluga i izdavačke produkcije Instituta,
 • razvija štamparske usluge za potrebe Instituta,
 • vrši propagandu cjelokupne djelatnosti Instituta, naročito i prevashodno informisanje (PR) unutar i van Instituta – javnosti,
 • nabavlja i kompletira literaturu: knjige, časopise i novine iz naučne i stručne oblasti koja se proučava u Institutu,
 • izrađuje informativna sredstva za naučni i stručni rad,
 • prati razvoj domaće i strane bibliografije i izrađuje preglede literature,
 • kontinuirano razvija bibliotečku djelatnost Instituta,
 • učestvuje u svim oblastima saradnje sa srodnim ustanovama u zemlji i inostranstvu,
 • priprema publikacije za štampu,
 • daje na upotrebu u čitaonici ili van nje knjige i časopise kojima raspolaže i pribavlja ih putem međubibliotečke razmjene za saradnike Instituta,
 • vrši administrativne poslove na naučnim i stručnim projektima (prijave na projekte, praćenje rada na projektu, izvještaji o projektima),
 • obavlja i druge poslove koje joj stavi u zadatak direktor ili Vijeće Instituta.

 

Biblioteka Instituta za jezik je biblioteka specijalnog tipa čija je osnovna djelatnost doprinos i podrška unapređenju naučnoistraživačkog rada na Institutu i lingvističke nauke uopće. Pored osnovih djelatnosti čuvanja, prikupljanja, obrade i davanja na korištenje bibliotečke građe svojim korisnicima, Biblioteka Instituta je dio jedinstvenog bibliotečko-informacionog sistema Univerziteta.

Biblioteka aktivno učestvuje u svim procesima saradnje s bibliotekama na Univerzitetu i drugim institucijama u zemlji i inostranstvu preko razmjene i pozajmice publikacija, pružanja naučnih informacija i drugih vidova saradnje, kao i u programima kontinuiranog stručnog usavršavanja i cjeloživotnog učenja, te drugim poslovima.

Organizaciju i koordinaciju svih poslova u biblioteci vrši Šef službe za izdavačku djelatnost, biblioteku i informiranje, Aida Kršo (aida.krso@izj.unsa.ba).