Sektor izdavačke djelatnosti i biblioteke

Sektor izdavačke djelatnosti i biblioteke ima sljedeće nadležnosti:

  • istražuje tržište i izvršava plasman bibliotečkih usluga i izdavačke produkcije Instituta,
  • razvija štamparske usluge za potrebe Instituta,
  • vrši propagandu cjelokupne djelatnosti Instituta, naročito i prevashodno informisanje (PR) unutar i van Instituta – javnosti,
  • nabavlja i kompletira literaturu: knjige, časopise i novine iz naučne i stručne oblasti koja se proučava u Institutu,
  • izrađuje informativna sredstva za naučni i stručni rad,
  • prati razvoj domaće i strane bibliografije i izrađuje preglede literature,
  • učestvuje u svim oblastima saradnje sa srodnim ustanovama u zemlji i inostranstvu,
  • priprema publikacije za štampu,
  • daje na upotrebu u čitaonici ili van nje knjige i časopise kojima raspolaže i pribavlja ih putem međubibliotečke razmjene za saradnike Instituta,
  • obavlja i druge poslove koje mu stavi u zadatak direktor ili Vijeće Instituta.

 

Biblioteka Instituta za jezik je biblioteka specijalnog tipa čija je osnovna djelatnost doprinos i podrška unapređenju naučnoistraživačkog rada na Institutu i lingvističke nauke uopće. Pored osnovih djelatnosti čuvanja, prikupljanja, obrade i davanja na korištenje bibliotečke građe svojim korisnicima, Biblioteka Instituta je dio jedinstvenog bibliotečko-informacionog sistema Univerziteta.

Biblioteka aktivno učestvuje u svim procesima saradnje s bibliotekama na Univerzitetu i drugim institucijama u zemlji i inostranstvu preko razmjene i pozajmice publikacija, pružanja naučnih informacija i drugih vidova saradnje, kao i u programima kontinuiranog stručnog usavršavanja i cjeloživotnog učenja, te drugim poslovima.

Organizaciju i koordinaciju svih poslova u biblioteci vrši rukovodilac Sektora izdavačke djelatnosti i biblioteke, Hadžem Hajdarević (hadzem.hajdarevic@izj.unsa.ba).