Milan Šipka (ur.) Jezik u sredstvima informisanja u izdavačkoj djelatnosti u Bosni i Hercegovini (Savjetovanje u Banji Vrućici 30. i 31. maja 1977. godine), Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Odjeljenje za jezik, Sarajevo, 1977. 200 str.

Predgovor, str. 5–7.

I. OTVARANJE SAVJETOVANJA

M. Oreč, Kontinuirana društveno-politička aktivnost, str. 11–13.

E. Čamo, Povezanost nauke i prakse, str. 15.

V. Laušević, Teslić – Grad domaćin, str. 17–18.

II. REFERATI

A. O književnojezičkoj politici u sredstvima informisanja i izdavačkoj djelatnosti u BiH

E. Topić, Primjena književnojezičke politike u sredstvima informisanja Bosne i Hercegovine, str. 23–41.

M. Bogićević, Rad redakcije na ostvarivanju književnojezičke politike, str. 43–52.

J. Baotić, Književnojezička politika u svjetlu lingvističke teorije i istraživačkih aktivnosti u Institutu, str. 53–61.

M. Šipka, Kolektivni standardnojezički izraz i individualna sloboda izbora jezičkih sredstava, str. 63–74.

M. Garić, Jezik u javnim glasilima organa i organizacija Federacije, str. 75–88.

B. O kulturi javne riječi i zadacima lektorske službe

N. Vujović, Stanje i problemi lektorske službe u sredstvima informisanja i izdavačkoj djelatnosti BiH, str. 91–97.

M. Okuka, Stručni profi l lektora i njegov status u našem društvu, str. 99–105.

Lj. Cvijetić, Neophodnost permanentnog jezičkog usavršavanja novinara, str. 107–110.

B. Milićević, Kultura govora u sredstvima informisanja, str. 111–118.

Z. Udovičić, Radio kao sredstvo javne komunikacije i jezička kultura, str. 119–124.

III. KOREFERATI I DISKUSIJA

S. Andrijić, Kompetencija lektora u jezičkom oblikovanju i obradi teksta i neki problemi u vezi s tim, str. 127–129.

B. Stojanović, O jeziku i stilu novinskih napisa, str. 131–135.

A. Hajrić, Principi i praksa, str. 137 – 140.

Z. Popovski, Jezik reportera na radiju i televiziji, str. 141–145.

Z. Latinović, Kakav govor pred mikrofonom, str. 147–150.

S. Pujić, Autentičnost našeg jezičkog izraza, str. 151–154.

A. Tetarić, Praćenje i razumijevanje TV programa (Izvještaj o preliminarnim istraživanjima TV Dnevnika, str. 155–161.

M. Resulović, Transkripcija stranih imena i upotreba tuđica, str. 163–165.

P. Sekulić, Jezik u lokalnim sredstvima informisanja, str. 167–170.

IV. ZAVRŠNI DOKUMENT

Ocjene i stavovi savjetovanja o jeziku u sredstvima informisanja i izdavačkoj djelatnosti u Bosni i Hercegovini, str. 173–175.

V. PRILOZI

Književni jezik i književnojezička politika u Bosni i Hercegovini – dokument društveno-političkih organizacija, str. 179–188.

Stavovi Izvršnog komiteta Predsjedništva CK SKBiH o provođenju književnojezičke politike, str. 189–192.

VI. RADNA TIJELA I UČESNICI SAVJETOVANJA, str. 195–200.